มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 


วันที่ 11 พ.ค.55 สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอพรหมคีรี รับและมอบกรรมสิทธิ์ ไถ่ชีวิตโค-กระบือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 6 ตัว  ให้กับกลุ่มเลี้ยงโคบ้านโปน หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี

ไม่มีความคิดเห็น: