มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

                                     นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกกิ่งกาชาด,นายเดชา กังสนันท์ ,นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอพรหมคีรี  นายกเหล่ากาชาด ร่วมกับ อำเภอพรหมคีรี
 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วันสถาปนาเหล่ากาชาด  ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 27 มกราคม 2555 

ไม่มีความคิดเห็น: