มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

อุทกภัยอำเภอพรหมคีรี ปี 2555

 นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอพรหมคีรี
 ม.6 ตำบลอินคีรี
 จุดอพยบสัตว์ ม.1 อินคีรี(วัดโทเอก)
 สภาพคลอง หมู่ที่ 6 ต.อินคีรี
 แจกถุงยังชีพ ต.นาเรียง
  แจกถุงยังชีพ ม.6 ต.นาเรียง
 แจกถุงยังชีพ ม. 8 ต.นาเรียง

ไม่มีความคิดเห็น: