มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ 
 สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน

วันนี้(30 พ.ย.54) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนเกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
   

ไม่มีความคิดเห็น: