มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.54 อำเภอพรหมคีรี

 นายธำรง เขมะรัตน์ นายอำเภอพรหมคีรี นายแพทย์ศักรินทร์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี
นายธำรง เขมะรัตน์ นายอำเภอพรหมคีรี,นายยงยุทธ จิตรสำรวย ปลัดอาวุโส

ไม่มีความคิดเห็น: