มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ออกนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  วัดเขาขุนพนม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17-18 สิงหาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น: