มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แถลงข่าวงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรี
 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายธำรง เขมะรัตน์ นายอำเภอพรหมคีรี เปิดแถลงข่าวงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรี ปี 2554

 นายธำรง เขมะรัตน์ นายอำเภอพรหมคีรี


ไม่มีความคิดเห็น: