มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

12 สิงหา 2554

       นายธำรง เขมะรัตน์ นายอำเภอพรหมคีรี


         นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี

  นายธำรง เขมะรัตน์ นายอำเภอพรหมคีรี มอบวุฒิบัตร ให้นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี

                       
นายแพทย์ศักรินทร์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี ร่วมถวายพระพร

ไม่มีความคิดเห็น: