มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 แจกเวชภัณฑ์
 มอบอาหารหยาบหมักสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น: