มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจกเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 วันที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 22.00 น.สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

แจกเสบียงสัตว์(อาหารหยาบหมักสำเร็จรูป)ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ อำเภอเมือง,อำเภอพรหมคีรี,อำเภอพระพรหม
 สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชสัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แจกเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ

ไม่มีความคิดเห็น: