มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

สภาพน้ำท่วม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 31 มีนาคม 2554

 ภาพเปรียบเทียบ ระหว่างวันที่ 26 กับ 31 มีนาคม 54 ซอยหมูดุด ม.1 ต.อินคีรี (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่)
 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
31 มีนาคม 2554
ฝั่งทิศตะวันตกของ ถนนสายเบญจม -สนามบิน(ในรอบ 24 ปี ไม่เคยมีน้ำ)
ภาพเมื่อวันที่ 31 มี.ค.54

ไม่มีความคิดเห็น: