มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร "การดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน"

วันที่ 28 ก.พ.54  นายมนัส  ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ป็นวิทยากรอำเภอลานสกา

 นายสุเทพ  ยอดแก้ว ปศุสัตว์อำเภอลานสกา
 วันที่ 1 มี.ค.54 อบรมเกษตรกร 24 คน อำเภอพรหมคีรี

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ช่วยเหลือกันจริง..นะ