มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 54

 ร่วมกับ อบต.อินคีรี

เทศบาลตำบลพรหมโลก
มนัส ชุมทอง...ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: