มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพอุทกภัย อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี54 (30 มี.ค.54) ออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย

ไม่มีความคิดเห็น: