มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพอุทกภัย อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี54 (24 มี.ค.54-28 มี.ค.54)
 สภาพ ม.6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพ ม.6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น: