มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2554

วันที่ 1 มีนาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2554
 สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมรากล่าวรายงานต่อประธาน นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมรา
กล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยภายในงาน ได้จัดให้มีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว
และปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
ควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัข –แมว ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีข่าวตลอด..นะ