มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่

 วันที่ 17 มกราคม 2554 กรรมาธิการกิจการเด็ก-เยาวชน-สตรี-ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร์ และสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรหมคีรี จัดให้มีการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช


 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์


 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก-เยาวชน-สตรี-ผู้สูงอายุ และผู้พิการ...ประธานในการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ 17 มกราคม 2554 ณ ศาลาประชาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช


สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก-เยาวชน-สตรี-ผู้สูงอายุ และผู้พิการ...ประธานในการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่
มนัส ชุมทอง..ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: