มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553

 ตำบลบ้านเกาะ
 ตำบลบ้านเกาะ


 ตำบลอินคีรี

 ตำบลนาเรียง
นายมนัส  ชุมทอง  ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี แจกเวชภัณฑ์สัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี

ไม่มีความคิดเห็น: