มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ประสบภัยฯ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี,นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายวิทยา แก้วภราดัย  ประธานวิปรัฐบาล ,นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช. เขตที่ 4
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี,นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช. เขตที่ 4,นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 


นางสาวธรทิพย์ ชุมทอง มอบดอกไม้/ขอลายเซ็น
ตามด้วย......
 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี,นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี,นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ,นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช. เขตที่ 4

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขยันทำจริง...