มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 9 กันยายน 2553 อำเภอพรหมคีรีร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดป่ายางประดู่หอม หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง
นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการตามโครงการฯ
นี่..คือ.... หนึ่งความคิด.."ทองโย้ง"...แนวคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ....
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการ ฯ โดยให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว ฉีดวัคซีนป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัข ฉีดยาคุมกำเนิด สนับสนุนเวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิ ตลอดจนจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี ,นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นางนารีรัตน์ มินทราศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช,รองนายก อบจ.นศนายมนัส  ชุมทอง ....ภาพ/ข่าว/ตกแต่งภาพ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีข่าวตลอด...นะ...