มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมประกวดโค "งานวันเกษตรแห่งชาติ" ปี 2553 วันที่ 18 ก.ค.53

นางวิมลรัตน์ สุภาคม ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบรางวัลชนะเลิศ ประกวดโค ประเภทต่าง ๆ
แพะแฟนซี
คอกสาธิตเลี้ยงไก่
นิทรรศการสัตว์
รูปแบบการจัดนิทรรศการ
บ่อแก๊สชีวภาพ
คอกสาธิตเลี้ยงแพะ
นายโกเมศวร์ นนทามิตร  ประธานชมรมอนุรักษ์โคพื้นเมือง อำเภอพรหมคีรี ร่วมส่งโคพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด จำนวน 2 ตัว

นายชัยนาถ จิตวิสุทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รับรางวัลที่ 1 ประเภทโคลูกผสมเมืองหนาว อายุไม่เกิน 2 ปี เพศผู้ พร้อมเงินรางวัล 5,000.-บาท
นายชัยนาถ  จิตวิสุทธิ์  กับโคที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโคลูกผสมเมืองหนาว อายุไม่เกิน 2 ปี เพศผู้
นายชัยนาถ จิตวิสุทธิ์ กับโคที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโคลูกผสมเมืองหนาว อายุไม่เกิน 2 ปี เพศผู้

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เยี่ยม