มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในโอกาสวันพิษสุนัขบ้าโลก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในโอกาสวันพิษสุนัขบ้าโลก(world Rabies Day 2009) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น: