มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

รับเกียรติบัตร

วันที่ 29 กันยายน 2552 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรให้นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี

ไม่มีความคิดเห็น: