มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายกิตติพันธ์ เพชรชู จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมรูปปั้นกระบือแสนรู้ภายในวัดที่มีประวัติน่าสนใจเมื่อ 50 ปี ก่อน
กิจกรรมทำหมันสุนัข
วันที่ 3 กันยายน 2552 นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดทอนหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี

ไม่มีความคิดเห็น: