มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรี ปี 2552

วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 20.00 น. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรี ปี 2552 โดยอำเภอพรหมคีรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มเกษตรกร และชมรมไม้ผลร่วมกันจัดงานวันชาวสวนประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับอาชีพ เกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวน การอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านวัฒนธรรมของชุมชน รู้รักสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งอำเภอพรหมคีรีมีทั้งน้ำตกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามอันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดการจัดงานขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ในระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2552

เทคนิคพิธีเปิดโดย วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีพ.ต. ณรงค์ชัย อัครกานต์ สัสดีอำเภอพรหมคีรี ในบทบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต และนายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรีนายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย
นายยงยุทธ์ จิตสำรวย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง,นายอมร แคล้วภัย นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์,นายรณชัย คีรีเพ็ชร นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก,นายสันต์ กิ่งรัตน์ นายยก อบต. อินคีรี,นายสันติ ศรีเมือง นายก อ.บ.ต.ทอนหงส์,สาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี,พัฒนาการอำเภอพรหมคีรี,เกษตรอำเภอพรหมคีรี,นายสุทัศน์ ธรรมิกกุล สจ. เขตอำเภอพรหมคีรี และนายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน พร้อมด้วย ส.ส.สุเชษฐ์ มาศดิตถ์ และ ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (มนัส ชุมทอง ภ่ายภาพ/เขียนข่าว)ส.ส.สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พบประชาชน

ดาราณี สิทธิพงศ์ จ.วิเคราะนโยบายและแผน เทสบาลตแบลทอนหงส์,คุณ กมลทิพย์ และคณะ
เทศบาลพรหมโลก

คุณนายอุทัยวรรณ(ภรรยาท่านนายอำเภอพรหมคีรี), คุณนายท่านปลัดอาวุโส, คุณนายอารี บุญรักษา,
ท่านปลัดบุญธรรม, คุณวันเพ็ญ ท้องถิ่นอำเภอ, น้องหญิง วัฒนธรรมอำเภอ, ดุษฏี พลเยี่มแสน(แม็ก) สรรพากรเขตพื้นที่อำเภอพรหมคีรี,น้องโส (ห้องสรรพากร),
ป้าน้อย (สาวสวยห้องท้องถิ่นอำเภอ) และ นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี
นายอมร แคล้วภัย นายกเทศมาตรีตำบลทอนหงส์
นายอนุชา ธรรมชาติ ปลัดเทศบาลทอนหงส์

ไม่มีความคิดเห็น: