มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนโรคไข้หวัดนก อำเภอพรหมคีรี
นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนและควบคุมโรคไข้หวัดนกระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมอำเภอพรหมคีรี โดยมี นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง,ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง,สาธารณสุขอำเภอ,เกษตรอำเภอ,พัฒนาการอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ,นายเทศมนตรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,กำนัน,หัวหน้าสถานีอนามัย

ไม่มีความคิดเห็น: