มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันฉัตรมงคล 5 พ.ค.52


นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี กล่าวนำถวายสัตย์ปฎิญาณตน
มนัส ชุมทอง ภาพ/เขียนข่าว
นายวิจิตร เทพีรัตน์ นายก อบต.บ้านเกาะ
นายบุญเกียรติ์ วงศ์เกษร นายยก อบต.นาเรียง
นายสันติ ศรีเมือง นายก อบต.ทอนหงส์
นายนิภา ฝั่งชลจิตร นายเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
นายสันต์ กิ่งรัตน์ นายก อบต.อินคีรี
นายสถิตย์ นนทโชติ นายก อบต.พรหมโลก
มนัส ชุมทอง ภาพ/เขียนข่าว
นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี
นางวัลภา พรหมฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี

นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี พร้อมด้วย คณาจารย์
จากวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
มนัส ชุมทอง ภาพ/เขียนข่าว
นายอำเภอพรหมคีรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
มนัส ชุมทอง ภาพ/เขียนข่าว
นางสาวบุญธรรม เด่นนะหลี ปลัดอำเภอพรหมคีรี
มนัส ชุมทอง ภาพ/เขียนข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: