มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

โครงการพัฒนาการผลิตด้านปสุสัตว์(โค) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2547

นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอรุณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายไพโรจน์ โชติเชย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายทินกร มุสิกวัตร นายอำเภอพรหมคีรี
นายสรวิศ ธานีโต ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.อภิชาติ ดำดี
กับรายการผู้ใหญ่บ้านดำดี ช่อง 9 อสมท
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...

นายทินกร มุสิกวัตร นายอำเภอพรหมคีรี (ปี 2549)
นายสรวิศ ธานีโต ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กับการประกวดกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ม.1 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...

นายทินกร มุสิกวัตร นายอำเภอพรหมคีรี
นายสรวิศ ธานีโต ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...
นายทินกร มุสิกวัตร นายอำเภอพรหมคีรี
ประธานงานวันวิชาการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ปี 2550
...มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...นายทินกร มุสิกวัตร นายอำเภอพรหมคีรี

ในงานวันวิชาการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2550

..มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ภาพ/เขียนข่าว...

ไม่มีความคิดเห็น: