มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

โครงการเข้าวัดฟังธรรม,อำเภอยิ้ม

วัลภา พรหมฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขพรหมคีรี
นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี
นายสุทัศน์ ธรรมิกกุล สจ.เขตอำเภอพรหมคีรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
พัฒนาการอำเภอพรหมคีรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
สัสดีอำเภอพรหมคีรี

มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี
วันที่ 23 เมษายน 2552 นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ร่วมกิจกรรม ณ วัดสากเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี

ไม่มีความคิดเห็น: