มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับเทศบาลตำบลทอนหงส์
วันที่ 22 เมษายน 2552 นายอมร แคล้วภัย นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์,นายอนุชา ธรรมชาติ ปลัดเทศบาล,นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ณ หน้าเทศบาลตำบลทนหงส์
โดยมีกิจกรรม
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
-ฉีดยาคุมกำเนิด

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ระวังร่วงลงท้ายรถนะครับก้นพังยุบได้ครับ เป็นห่วงคนขยันครัย