มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

การบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม

วันที่ 25 มีนาคม 2552 นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดคลองเมียด หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์
โดยการบริการ
-ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
-รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ยาคุมกำเนิด
-ฉีดยารักษาโรคพยาธิ,โรคผิวหนังในสุนัข
-แจกเวชภัณฑ์สัตว์

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เก่งมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เยี่ยม