มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี
นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหคีรี มอบวุฒิบัตร อสม.

วันที่ 20 มีนาคม 2552 นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ร่วมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ม. 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี

ไม่มีความคิดเห็น: