มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

25 นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2552 ณ เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552
โดยมีกิจกรรม
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • ทำหมันถาวรสุนัข-แมว
  • ฉีดยาคุมกำเนิด
  • นิทรรศการโรคพิษสุนัขบ้า

ไม่มีความคิดเห็น: