มนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ยินดีต้อนรับท่านสู่...สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี...จังหวัดนครศรีธรรมราช...ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กิจกรรมวันสตรีอำเภอพรหมคีรี

นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม " วันสตรีอำเภอพรหมคีรี "

นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาประชาธิปัตย์ กล่าวต้อนรับกลุ่มสตรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันสตรีอำเภอพรหมคีรี" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายยงยุทธ จิตสำรวย ปลัดอาวุโส, นายสันติ ศรีเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์,นายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอ, นายบุญธรรม นรินรัตน์ พัฒนาการอำเภอ,และนายสุทัศน์ ธรรมิกะกุล ส.จ.เขตอำเภอพรหมคีรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดภาคีการพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น สร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีบคุคลเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี(คุณพิไลลักษณ์ ธรรมิกะกุล) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล หมู่บ้าน สตรีอาสาพัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่มีความคิดเห็น: